Civico Europa&Make.org
We Europeans
Ako konkrétne dať nový zmysel Európe?
Zúčastnite sa na WeEuropeans, najväčšej občianskej ankete, aká kedy bola v Európe usporiadaná.
Hlasujte a navrhujte vlastné riešenia!

5 návrhov, ktoré majú momentálne veľkú podporu

Tomáš
Je potrebné, aby sa zaviedlo zálohovanie plastov, a viesť ľudí k znižovaniu množstva odpadu.
Vladislav
Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.
Lubor
Je potrebné akceptovať národné odlišnosti jednotlivých krajín
Miloš
Je potrebné znížiť a zefektívniť európsku byrokraciu.
Julius
Je potrebné riešiť migráciu

5 návrhov, ktoré sú momentálne najproblematickejšie

Ľubomír
Je potrebné vytvorenie európskej armády
Braňo
Je potrebné zrušiť Lisabonskú zmluvu
Brano
Je potrebné vytvoriť európsku políciu nadradenú národným - pre vyšetrovanie korupcie na vládnych úrovniach a v súdnictve
Rastislav
Je potrebné zmeniť EÚ na federáciu s federálnymi zákonmi, právom, daňami, a zároveň ponechať aj určité kompetencie národným štátom
Roman
Je potrebné investovať viac do obrany Európskej Únie.

We Europeans

Európania, vezmime svoj osud do vlastných rúk!

WeEuropeans je nezaujatá občianska mobilizačná kampaň zameraná na to, aby si občania všetkých krajín EÚ opätovne osvojili európsky projekt.

Krízy podporujú všade uzavretie sa do seba. Nedôvera voči Európe sa zakoreňuje, pričom viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme spolupracovať, aby sme vytvorili podmienky pozitívnej budúcnosti pre každého jednotlivca.  Občania majú pocit, že už nemajú osud vo svojich rukách a že história sa dnes píše bez nich.  Práve my, občania Únie, tvoríme a budujeme Európu. Práve my musíme konať a navrhovať cesty do budúcnosti.

Preto vyzývame všetkých občanov Európy, aby sa zapojili do tejto ankety s cieľom spoločne začať písať novú stránku našich dejín. Zúčastnite sa najrozsiahlejšej európskej verejnej ankety, aká bola kedy realizovaná! Vzostup občianskej angažovanosti a demokracie.

Každý Európan a Európanka bude mať možnosť zúčastniť sa jej odpovedaním na otázku, „Ako dať Európe nový zmysel?“,  a hlasovaním za návrhy, ktoré pokladá za najrelevantnejšie.  V každej európskej krajine prebehnú súbežné verejné ankety, potom sa zorganizuje hlasovanie všetkých európskych občanov o najlepšie hodnotených návrhoch prvej etapy.

Po tejto ankete sa 22. marca 2019 predložia Európskemu parlamentu návrhy odhlasované všetkými Európanmi vo forme Občianskej agendy počas Kongresu Európanov. Vyzveme politických lídrov, všetkých kandidátov v európskych voľbách, ako aj hlavy štátov a predsedov vlád, aby reagovali na spoločné obavy svojich spoluobčanov.

Európa sa už nebude budovať bez vás.

Ako to funguje?

Zúčastniť sa ankety
Úctivý a konštruktívny obsah
Nezávislosť & výsledky ankety
Transparentnosť a bezpečnosť údajov

Návrh

15. DECEMBER 2018
Uverejnenie výzvy v tlači vo viacerých krajinách EÚ na spustenie občianskej kampane
FEBRUÁR 2019
Online anketa medzi miliónmi európskych občanov naprieč celým kontinentom
22. MAREC 2019
Organizácia Kongresu Európanov v Európskom parlamente. Zúčastnení občania a osobnosti z rozličných oblastí sa obrátia na európskych poslancov a podelia sa o Európsku občiansku agendu, ktorá vyplynie z výsledkov ankety.
22. MAREC – APRÍL 2019
Uverejnenie Európskej občianskej agendy v európskych médiách a rozšírenie medzi všetkými európskymi občanmi naprieč celým kontinentom.
Odovzdanie Európskej občianskej agendy politickým lídrom všetkých krajín a kandidátom v európskych voľbách, ktorí sa vyzvú, aby zaujali stanovisko vo svojich jednotlivých kampaniach.
9. MÁJ 2019
Uverejnenie Európskej občianskej agendy v európskych médiách a rozšírenie medzi všetkými európskymi občanmi naprieč celým kontinentom. Odovzdanie Európskej občianskej agendy politickým lídrom všetkých krajín a kandidátom v európskych voľbách, ktorí sa vyzvú, aby zaujali stanovisko vo svojich jednotlivých kampaniach.
23. – 26. MÁJ 2019
Európske voľby
15. december 2018
Uverejnenie výzvy v tlači vo viacerých krajinách EÚ na spustenie občianskej kampane
február 2019
Online anketa medzi miliónmi európskych občanov naprieč celým kontinentom
22. marec 2019
Organizácia Kongresu Európanov v Európskom parlamente. Zúčastnení občania a osobnosti z rozličných oblastí sa obrátia na európskych poslancov a podelia sa o Európsku občiansku agendu, ktorá vyplynie z výsledkov ankety.
22. marec – apríl 2019
Uverejnenie Európskej občianskej agendy v európskych médiách a rozšírenie medzi všetkými európskymi občanmi naprieč celým kontinentom.
Odovzdanie Európskej občianskej agendy politickým lídrom všetkých krajín a kandidátom v európskych voľbách, ktorí sa vyzvú, aby zaujali stanovisko vo svojich jednotlivých kampaniach.
9. máj 2019
Uverejnenie Európskej občianskej agendy v európskych médiách a rozšírenie medzi všetkými európskymi občanmi naprieč celým kontinentom. Odovzdanie Európskej občianskej agendy politickým lídrom všetkých krajín a kandidátom v európskych voľbách, ktorí sa vyzvú, aby zaujali stanovisko vo svojich jednotlivých kampaniach.
23. – 26. máj 2019
Európske voľby

Zúčastnite sa občianskej udalosti v Európskom parlamente 22. marca

Chcete sa zúčastniť udalosti 22. marca v Európskom parlamente? Nechajte nám svoju e-mailovú adresu, budeme vás kontaktovať.
Vaša kandidatúra bola úspešne zaslaná, ďakujeme!
Ajaj! Pri zasielaní vášho formulára došlo k chybe.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organizátori

CIVICO Europa je nezávislá nadnárodná nezisková asociácia, ktorej cieľom je umožniť, aby si občania EÚ opätovne osvojili európsky projekt.  Združuje európske osobnosti, ktoré sú presvedčené bez ohľadu na svoje názory, že je čas premeniť Úniu na demokratickú mocnosť založenú na nepretržitej občianskej účasti.

CIVICO preukázala svoj vplyv, keď 9. mája 2016 vyzvala na európsku obnovu, pričom vyvolala priaznivý ohlas verejnej mienky a európskych subjektov s rozhodovacou právomocou, ktoré požiadali o stretnutie s iniciátormi výzvy.   Jej správa Európska cesta pre lepšiu budúcnosť odporúča doplniť volené zastúpenie o nadnárodnú a mnohojazyčnú stálu poradnú a participatívnu demokratickú infraštruktúru, ktorá bude prispievať k vzniku priestoru na európsku verejnú diskusiu.

Iniciatíva #WeEuropeans, ktorá je odozvou na výzvu CIVICO z 9. mája 2016, je prvou rozhodujúcou etapou na ceste k európskej demokratickej obnove tým, že dala podnet na najväčšiu nadnárodnú anketu, aká sa kedy uskutočnila a ktorú má vykonať MAKE.ORG.
CIVICO Europa online:
‍Oficiálna stránka: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Spolupredsedovia CIVICO Europa:

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

Kontakt:
Tremeur Denigot/Riaditeľ pre komunikáciu
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG je občianska platforma, ktorá je lídrom v Európe v oblasti CivicTech a ktorej úlohou je zapojiť občanov a občiansku spoločnosť do pozitívnej transformácie spoločnosti.  MAKE.ORG na to vyvinula jedinečnú digitálnu platformu schopnú zabezpečiť účasť niekoľkých miliónov občanov hovoriacich viacerými jazykmi na riešení jednoduchej otázky všeobecného záujmu a vyextrahovať z toho všeobecný konsenzus.

MAKE.ORG už uskutočnila desiatky ankiet medzi občanmi v Európe, pričom do nich zapojila milióny občanov a stovky asociácií (Červený kríž...), inštitúcií (ministerstvá, veľkomestá...) a veľkých podnikov.  Navyše MAKE.ORG založila Iniciatívu pre udržateľnú demokraciu, ktorá je prvou globálnou strategickou alianciou medzi štátmi, mestami a CivicTech.

MAKE.ORG tiež vypracovala premyslené riadenie na zabezpečenie svojej všestrannej nezávislosti, neutrality a transparentnosti.  Táto ambícia je zhmotnená prostredníctvom etického kódexu. MAKE.ORG je demokratická, občianska a európska, neutrálna, nezávislá, transparentná platforma chrániaca osobné údaje. Jej fungovanie kontroluje viackrát do roka nezávislý etický výbor.
MAKE.ORG online:
Oficiálna stránka: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

Kontakt:
Amina-Mathilde N’Diaye/Riaditeľka pre tlač a médiá
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation