Civico Europa&Make.org
We Europeans
Kako preoblikovati Evropo, konkretno?
Pridružite se WeEuropeans, največjemu posvetovanju z državljani, ki je bilo kdaj koli organizirano v Evropi.
Glasujte in predlagajte svoje rešitve.

5 zelo močnih predlogov v tem trenutku

Filip
Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.
Boštjan
Moramo zakonsko in fizično zavarovati vire pitne vode
Kaja
Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.
Primož Kolenc
Moramo vpisati svobodo govora v EU ustavo.
Meta
Moramo prepovedati plastiko za enkratno uporabo.

5 spornih predlogov v tem trenutku

Zvonimir Klemenc
Moramo ustanoviti Združene države Evrope.
Mario
Moramo omejiti najvišjo možno plačo v EU
Milan
Moramo prepovedati politične stranke in združenja, ki promovirajo sovražni govor.

We Europeans

Evropejci, vzemimo svojo usodo nazaj v svoje roke!

WeEuropeans je državljanska in nestrankarska kampanja za mobilizacijo in ponovno uporabo evropskega projekta s strani državljanov vseh držav Evropske unije.

Povsod krize dajejo prednost umiku. Nezaupanje v Evropo je zakoreninjeno, medtem ko moramo bolj kot kdaj koli prej sodelovati pri ustvarjanju pogojev za pozitivno prihodnost za vse. Državljani se počutijo, da ne nadzorujejo več svoje usode, zgodovina pa se zdaj piše brez njih. To smo vsi mi, državljani Unije, ki smo in ustvarjamo Evropo. Na nas je, da ukrepamo in predlagamo poti prihodnosti.

Zato pozivamo vse državljane Evrope, da se pridružijo temu posvetovanju državljanov, da skupaj napišejo novo stran v naši zgodovini. Sodelujte v največjem evropskem javnom posvetovanju! Demokratično prebujanje državljanov.

Vsi Evropejci in Evropejke bodo imeli priložnost sodelovati v posvetovanju z odgovorom na vprašanje "Kako znova preoblikovati Evropo? » in z glasovanjem za predloge, ki se jim zdijo najprimernejši. V vsaki evropski državi bodo potekala sočasna javna posvetovanja, potem pa bodo organizirana glasovanja vseh evropskih državljanov o najbolj priljubljenih predlogih prve faze.

Po tem posvetovanju bodo 22. marca 2019 predlogi, ki jih bodo izglasovali vsi Evropejci, predstavljeni Evropskemu parlamentu na Evropskem kongresu v obliki Agende državljanov. Povabili bomo politične voditelje, vse kandidate ki kandidirajo na evropskih volitvah in predsednike držav in vlad, da se odzovejo na vprašanja skupnega interesa svojih sodržavljanov.

Evropa ne bo izvedena brez nas.

Kako deluje?

Sodelujte v posvetovanju.
Spoštljiva in konstruktivna vsebina
Neodvisnost in rezultati posvetovanja
Preglednost in varnost podatkov

Projekt

15. DECEMBER 2018
Objava razpisa v številnih državah EU za začetek državljanske pobude
FEBRUAR 2019
Spletno javno posvetovanje z milijoni Evropejcev po vsej celini
22. MAREC, 2019
Organizacija kongresa Evropejcev v Evropskem parlamentu. Državljani, ki so sodelovali, in osebnosti iz vseh družbenih slogov se bodo obrnili na poslance Evropskega parlamenta ter na podlagi rezultatov posvetovanja delili Agendo evropskih državljanov.
22. MAREC - APRIL 2019
Posredovanje Agende evropskih državljanov političnim voditeljem vseh držav in kandidatom na evropskih volitvah, ki so povabljeni, da se udeležijo svojih kampanj.Posredovanje Agende evropskih državljanov političnim voditeljem vseh držav in kandidatom na evropskih volitvah, ki so povabljeni, da se udeležijo svojih kampanj.
9. MAJ 2019
Predstavitev Agende evropskih državljanov predsednikom držav in vlad na Evropskem svetu 9. maja v Sibiu, ki se bo osredinil na prihodnost Evrope
OD 23. DO 26. MAJA 2019
Evropske volitve
15. december 2018
Objava razpisa v številnih državah EU za začetek državljanske pobude
februar 2019
Spletno javno posvetovanje z milijoni Evropejcev po vsej celini
22. MAREC, 2019
Organizacija kongresa Evropejcev v Evropskem parlamentu. Državljani, ki so sodelovali, in osebnosti iz vseh družbenih slogov se bodo obrnili na poslance Evropskega parlamenta ter na podlagi rezultatov posvetovanja delili Agendo evropskih državljanov.
22. Marec - april 2019.
Posredovanje Agende evropskih državljanov političnim voditeljem vseh držav in kandidatom na evropskih volitvah, ki so povabljeni, da se udeležijo svojih kampanj.Posredovanje Agende evropskih državljanov političnim voditeljem vseh držav in kandidatom na evropskih volitvah, ki so povabljeni, da se udeležijo svojih kampanj.
9. maj 2019
Predstavitev Agende evropskih državljanov predsednikom držav in vlad na Evropskem svetu 9. maja v Sibiu, ki se bo osredinil na prihodnost Evrope
Od 23. do 26. maja 2019
Evropske volitve

Pridružite se dogodku srečanja državljanov v Evropskem parlamentu 22. marca.

Bi radi sodelovali pri dogodku 22. marca v Evropskem parlamentu? Pošljite nam svoj e-poštni naslov, odgovorili Vam bomo.
Vaša prijava je bila uspešno poslana, hvala!
UPS! Pri pošiljanju Vašega obrazca je prišlo do napake.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organizatorji

CIVICO Europa je neprofitna, neodvisna in transnacionaln organizacija, katere cilj je omogočiti državljanom EU, da ponovno pridobijo evropski projekt. Združuje evropske osebnosti, ki so poleg njihove občutljivosti prepričane, da je čas, da Unijo spremenimo v demokratično moč, ki temelji na stalnem sodelovanju državljanov.

CIVICO je svoj vpliv dokazal z razpisom za evropski "preporod" 9. maja 2016, kar je spodbudilo pozitiven odziv javnega mnenja in evropskih nosilcev odločanja, ki so zaprosili, da se srečajo z njegovimi pobudniki. Njegovo poročilo „Evropska pot za boljšo prihodnost“ priporoča, da se zastopanost, ki je bilo izvoljena s trajno demokratično, posvetovalno in participativno, transnacionalno in večjezično infrastrukturo, dopolni, kar bo prispevalo k nastanku območja evropske javne razprave.

Pobuda #WeEuropeans, ki sledi pozivu CIVIC-a z dne 9. maja 2016, je odločilen prvi korak na tej poti do evropske demokratične prenove, kar je privedlo do največjega transnacionalnega posvetovanja, ki ga je kdaj izvedel MAKE.ORG.
CIVICO Europa na spletu :
Uradni web : civico.eu
Twitter : @civico_europa
Facebook : civico.europa
Instagram : civico_europa

Sopredsedniki CIVICO Europa :

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

Kontakt :
Tremeur Denigot / Direktor za komuniciranje
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG est une plateforme citoyenne leader de la CivicTech européenne dont la mission est d'engager les citoyens et la société civile dans la transformation positive de la société. Pour cela, MAKE.ORG a développé une plateforme digitale unique capable de faire participer autour d’une question simple d’intérêt général, plusieurs millions de citoyens, dans plusieurs langues, et d'en extraire les consensus populaires.

MAKE.ORG a déjà effectué des dizaines de consultations citoyennes en Europe en impliquant des millions de citoyens et des centaines d'associations (Croix Rouge...), d'institutions (Ministères, grandes villes...) et de grandes entreprises. De plus, MAKE.ORG a créé l'Initiative pour une Démocratie Durable, la première alliance stratégique globale entre États, villes et CivicTech.

MAKE.ORG a aussi construit une gouvernance approfondie pour assurer son extrême indépendance, neutralité et transparence. Cette ambition est exprimée à travers sa Charte Éthique : MAKE.ORG est une plateforme Démocratique, Civique et Européenne, Neutre, Indépendante, Transparente et Respectueuse des données personnelles. Son fonctionnement est contrôlé plusieurs fois par an par un Comité éthique indépendant.
MAKE.ORG na spletu :
Uradni web : make.org
Twitter : @Make_org
Facebook : @Make.org
Instagram : @make_org

Kontakt :
Amina-Mathilde N’Diaye / Direktorica za tisk in medije
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation