Civico Europa&Make.org
We Europeans
Hur kan man konkret återuppfinna Europa?
Delta i WE Europeans, det största medborgarsamråd som någonsin organiserats i Europa.
Rösta och kom med egna förslag!

5 förslag som får mycket stöd just nu

Gustav
Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption
Freya
Vi måste arbeta hårt mot sexuell handel av barn och kvinnor i Europa, på riktigt.
Helena
Vi måste förbättra infrastrukturen så resandet med tåg genom Europa underlättas
Gustav
Vi måste ta bort onödiga handelshinder inom EU för att öka ekonomins effektivitet
Håkan
Vi måste skydda EUs gränser på ett skarpare sätt.

5 kontroversiella förslag just nu

Pontush
Vi måste förstöra EU och återta vår självständighet.
Kent
Vi måste utforma en miljöskatt på flygresor som gör tågtrafik mer miljöskadeneutralt och därmed konkurrenskraftigt.
Olov
Vi måste ha ett gemensamt europeiskt public service som kompletterar nationella media och stärker demokratin och den europeiska identiteten.
Olov
Vi måste ha en gemensam grundläggande välfärd, med bland annat sjukvård och utbildning, för alla EU-medborgare.
Tony
Vi måste beskatta kapital gemensamt inom EU så att det motverkar att samhällen dras isär ännu mer med kända konsekvenser

WeEuropeans

Européer, låt oss återta kontrollen över vår framtid!

WeEuropeans är en medborgerlig och obunden kampanj för att mobilisera medborgare från alla EU-länder och få dem att åter sluta upp kring det europeiska projektet.

Överallt bidrar kriser till slutenhet. Misstron mot Europa gror samtidigt som vi aldrig haft ett så stort behov av att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för en positiv framtid för varje individ. Medborgarna känner det som om de inte längre har kontroll över sin framtid och att historien hädanefter skrivs utan dem. Det är alla vi EU-medborgare som är och bygger Europa. Det är upp till oss att agera och föreslå framtidsvägar.

Det är därför som vi uppmanar alla europeiska medborgare att gå med i detta medborgarsamråd för att tillsammans skriva en ny sida i vår historia. Medverka i det största europeiska folkliga samråd som någonsin genomförts. Ett medborgerligt och demokratiskt lyft.

Varje europé får möjlighet att delta i det genom att svara på frågan "Hur kan man återuppfinna Europa?" och genom att rösta på de förslag som hen tycker stämmer bäst. Det kommer att ske samråd med folket i varje europeiskt land samtidigt, därefter kommer det att hållas en omröstning för alla europeiska medborgare om första fasens mest uppskattade förslag.

Den 22 mars 2019 efter samrådet, kommer de förslag som stöds genom en kraftig majoritet av alla européer att läggas fram till Europaparlamentet i form av en Medborgaragenda i samband med Européernas kongress. Vi kommer att uppmana politiska makthavare, alla kandidater till EU-valen samt stats- och regeringschefer att svara på sina medborgares gemensamma hjärtefrågor.

Europa kan inte fortsätta utan dig.

Hur går det till?

Delta i samrådet
Ett respektfullt och konstruktivt innehåll
Oberoende & resultat av samrådet
Datasäkerhet och insyn

Projektet

15 DECEMBER 2018
Det kommer att publiceras ett upprop i flera EU-länders press för att lansera medborgarkampanjen.
FEBRUARI 2019
Online-baserat Medborgarsamråd med miljontals européer över hela kontinenten
22 MARS 2019
Det ska organiseras en Européernas kongress i Europaparlamentet. Medborgare som deltagit och personligheter från alla samhällsgrupper kommer att rikta sig till Europaparlamentariker, och dela med sig av en europeisk Medborgaragenda som resultat av samrådet.
22 MARS - APRIL 2019
Den europeiska Medborgaragendan publiceras i europeisk media och sprids till alla europeiska medborgare över hela kontinenten.
Den europeiska Medborgaragendan kommer att skickas till ledande politiker i alla länder och till kandidater i EU-valen som uppmanas att ta ställning i sina respektive kampanjer.
9 MAJ 2019
Den europeiska Medborgaragendan kommer att presenteras till stats- och regeringschefer i det Europeiska Rådet den 9 maj i Sibiu som kommer att handla om Europas framtid.
23-26 MAJ 2019
EU-valen
15 december 2018
Det kommer att publiceras ett upprop i flera EU-länders press för att lansera medborgarkampanjen.
februari 2019
Online-baserat Medborgarsamråd med miljontals européer över hela kontinenten
22 mars 2019
Det ska organiseras en Européernas kongress i Europaparlamentet. Medborgare som deltagit och personligheter från alla samhällsgrupper kommer att rikta sig till Europaparlamentariker, och dela med sig av en europeisk Medborgaragenda som resultat av samrådet.
22 mars - april 2019
Den europeiska Medborgaragendan publiceras i europeisk media och sprids till alla europeiska medborgare över hela kontinenten.
Den europeiska Medborgaragendan kommer att skickas till ledande politiker i alla länder och till kandidater i EU-valen som uppmanas att ta ställning i sina respektive kampanjer.
9 maj 2019
Den europeiska Medborgaragendan kommer att presenteras till stats- och regeringschefer i det Europeiska Rådet den 9 maj i Sibiu som kommer att handla om Europas framtid.
23-26 maj 2019
EU-valen

Delta i medborgarevenemanget i Europaparlamentet den 22 mars

Vill du delta i evenemanget den 22 mars i Europaparlamentet? Lämna din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.
Tack, din ansökan har kommit fram!
Oj! Det uppstod ett fel när ditt formulär skulle skickas.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organisatörerna

CIVICO Europa är en oberoende och gränsöverskridande förening utan vinstintresse. Den har till syfte att ge EU-medborgare möjlighet att åter sluta upp kring det europeiska projektet. Den samlar europeiska personligheter som oavsett sina sympatier, är övertygade om att det är dags att göra om EU till en demokratisk stormakt som bygger på ett kontinuerligt medborgardeltagande.

CIVICO bevisade sitt inflytande när den gjorde ett upprop om en europeisk pånyttfödelse den 9 maj 2016. Det mottogs positivt av den allmänna opinionen och europeiska beslutsfattare som bad att få träffa dess upphovsmän. Dess rapport  "Den europeiska vägen för en bättre framtid" rekommenderar att man kompletterar den folkvalda representationen med en ständig deliberativ och medbestämmande, gränsöverskridande och flerspråkig demokratisk struktur, som bidrar till att det skapas ett europeiskt offentligt debattforum.

Initiativet #WeEuropeans som följer på CIVICO:s upprop den 9 maj 2018, är ett första avgörande steg på vägen mot en grundlig omarbetning av den europeiska demokratin. Det ger upphov till det största gränsöverskridande samråd som någonsin genomförts, med MAKE.ORG som arrangör.
CIVICO Europa på nätet
Officiell webbplats: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Medordföranden CIVICO Europa: Francesca Ratti och Guillaume Klossa

Kontakt  
Tremeur Denigot/ Kommunikationschef
tremeur.denigot@civico.eu / + 39 349 441 26 60
MAKE.ORG är en medborgarplattform som är ledare på medborgerlig teknik. Dess uppdrag är att engagera medborgarna och civilsamhället i en positiv förändring av samhället. Därför har MAKE.ORG tagit fram en gemensam digital plattform som klarar att få flera miljoner medborgare, på flera olika språk, att delta runt en enkel allmängiltig fråga, och utifrån det få fram vad folk är eniga om.

MAKE.ORG har redan gjort tiotals medborgarsamråd i Europa med miljontals medborgare och hundratals föreningar (Röda Korset...), institutioner (ministerier, storstäder...) och storföretag. Dessutom har MAKE.ORG skapat ett Initiativ för en Hållbar Demokrati, den första globala strategiska alliansen mellan länder, städer och medborgerlig teknik.

MAKE.ORG har även byggt upp en fördjupad styrning för att garantera ett mycket långtgående oberoende, neutralitet och transparens. Denna ambition kommer till uttryck i den Etiska Stadgan: MAKE.ORG är en demokratisk, medborgerlig och europeisk, neutral, oberoende, transparent plattform som respekterar personuppgifter. En oberoende etisk kommitté kontrollerar hur den fungerar flera gånger om året.
MAKE.ORG på nätet
Officiell webbplats: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

‍Kontakt
Amina-Mathilde N’Diaye / Press- och mediechef
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation