Civico Europa&Make.org
We Europeans
Hoe kunnen we Europa concreet verbeteren?

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation
Doe mee aan WeEuropeans, de grootste Europese burgerraadpleging ooit.
Stem en deel uw oplossingen!

5 voorstellen die momenteel veel steun krijgen

Jan
Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven
Irma Kersten
Er moet een einde komen aan het heen en weer verhuizen van de EC tussen Brussel en Straatsburg
Harmen
Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement
Aidan
Er moet minder plastic gebruikt worden en meer gerecycled worden
Quincy
Er moet een wet voor totale transparantie komen voor afspraken tussen multinationals en overheid

5 voorstellen waar momenteel veel over wordt gesproken

Ronny
Er moet zo spoedig mogelijk een NEXIT volgen
Susan
Er moet een kernwapenvrij Europa komen
Adriaan
Er moet jaarlijks op Europa dag een verenigd Europa gevierd worden met een vrije dag voor iedereen
Willem
Er moet een voorbeeld worden genomen aan Hongarije. Grenzen dicht
Leander
Er moet een nieuwe EU worden gevormd waarbij het parlement de wetten opstelt en de commissie etc. slechts een controlefunctie hebben

We Europeans

Europeanen, bepaal zelf hoe onze toekomst eruit komt zien!

WeEuropeans is een partijloze burgercampagne voor de mobilisatie en hertoe-eigening van het Europese project door de burgers van alle EU-landen.

Overal zorgen crises ervoor dat mensen en landen in zichzelf gekeerd raken. Het wantrouwen over Europa wordt steeds groter en dat terwijl we juist zouden moeten samenwerken om te zorgen dat we iedereen een goede toekomst kunnen bieden. De burgers hebben het gevoel hun eigen lot niet meer te kunnen bepalen en dat over de toekomst wordt besloten zonder hen te raadplegen. Wij zijn allen burgers van de Unie en wij zijn het die Europa vormen en maken. Wij moeten in actie komen en zeggen wat wij in de toekomst willen.

Daarom roepen wij de Europese burgers op zich aan te sluiten bij deze burgerraadpleging en samen een nieuw hoofdstuk aan onze geschiedenis toe te voegen. Neem deel aan de grootste Europese volksraadpleging die ooit heeft plaatsgevonden. Een democratische stap voorwaarts voor de burgers

Elke Europeaan kan meedoen door te antwoorden op de vraag: "Hoe kunnen we Europa verbeteren?" en kan er worden gestemd op de voorstellen die hij of zij het belangrijkst vindt. De volksraadplegingen vinden gelijktijdig plaats in alle Europese landen. Burgers kunnen hierna stemmen op de voorstellen die tijdens de eerste fase de meeste waardering hebben gekregen.

Na afloop van deze raadpleging worden op 22 maart 2019 tijdens het Congres van Europeanen de voorstellen die door de Europeanen zijn gekozen, aangeboden aan het Europees Parlement in de vorm van een Burgeragenda. Wij nodigen politiek leiders, alle kandidaten van de Europese verkiezingen, staatshoofden en regeringen uit om te reageren op de gezamenlijke zorgen van hun burgers.

Wij zullen nu wél betrokken worden bij de opbouw van Europa.

Hoe werkt het?

Deelnemen aan de raadpleging
Respectvolle en constructieve inhoud
Onafhankelijkheid en resultaten van de raadpleging
Transparantie en veiligheid van de gegevens

Het project

15 DECEMBER 2018
Publicatie van een oproep in de pers in meerdere EU-landen voor de aftrap van de burgercampagne
FEBRUARI 2019
Burgerraadpleging gaat online voor miljoenen Europeanen op het continent.
22 MAART 2019
Organisatie van een Congres van Europeanen in het Europees Parlement. Verschillende prominenten en burgers die hebben deelgenomen aan de raadpleging zullen zich richten tot Europese parlementsleden en hun de Europese Burgeragenda met de uitkomst van de raadpleging overhandigen.
22 MAART - APRIL 2019
Publicatie van de Europese Burgeragenda in de Europese media en verspreiding van het document aan alle Europese burgers.Presentatie van de Europese Burgeragenda aan de politiek leiders van alle EU-landen. Ook de kandidaten die deelnemen aan de Europese verkiezen krijgen een exemplaar. Zij worden verzocht een standpunt over de voorstellen in te nemen in hun campagnes.
9 MEI 2019
Presentatie van de Europese Burgeragenda voor de staatshoofden en regeringen tijdens de EU-top van 9 mei in Sibiu over de toekomst van Europa.
23-26 MEI 2019
Europese verkiezingen
15 december 2018
Publicatie van een oproep in de pers in meerdere EU-landen voor de aftrap van de burgercampagne
Februari 2019
Burgerraadpleging gaat online voor miljoenen Europeanen op het continent.
22 maart 2019
Organisatie van een Congres van Europeanen in het Europees Parlement. Verschillende prominenten en burgers die hebben deelgenomen aan de raadpleging zullen zich richten tot Europese parlementsleden en hun de Europese Burgeragenda met de uitkomst van de raadpleging overhandigen.
22 maart - april 2019
Publicatie van de Europese Burgeragenda in de Europese media en verspreiding van het document aan alle Europese burgers.Presentatie van de Europese Burgeragenda aan de politiek leiders van alle EU-landen. Ook de kandidaten die deelnemen aan de Europese verkiezen krijgen een exemplaar. Zij worden verzocht een standpunt over de voorstellen in te nemen in hun campagnes.
9 mei 2019
Presentatie van de Europese Burgeragenda voor de staatshoofden en regeringen tijdens de EU-top van 9 mei in Sibiu over de toekomst van Europa.
23-26 mei 2019
Europese verkiezingen

Doe mee aan het burgerevenement in het Europees Parlement op 22 maart

Wilt u deelnemen aan het evenement op 22 maart in het Europees Parlement? Geef ons uw e-mailadres en wij zullen contact met u opnemen.
Uw kandidatuur is verstuurd. Hartelijk dank!
Oeps! Er heeft zich een fout voorgedaan bij het versturen van uw formulier.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

De organisatie

CIVICO Europa is een onafhankelijke internationale vereniging zonder winstoogmerk die wil zorgen dat het Europese project weer door de EU-burgers wordt toegeëigend. De organisatie brengt Europese opinieleiders samen die er, ondanks hun verschillende afkomst, van overtuigd zijn dat het tijd is om de Unie te transformeren in een democratische macht gebaseerd op voortdurende burgerparticipatie.

Het Europese CIVICO heeft zijn invloed bewijzen. Op 9 mei 2016 riep de organisatie op tot een Europese revival. Dit leidde tot een positieve reactie van het publiek en zelfs tot een verzoek van de Europese besluitvormers voor een ontmoeting met de organisatie. In het CIVICO-rapport "De Europese weg voor een betere toekomst" wordt aanbevolen om de gekozen vertegenwoordiging te versterken met een permanente, stemgerechtigde en participatieve democratische infrastructuur die zowel transnationaal als meertalig is en die een bijdrage kan leveren aan de oprichting van een Europese publieke debatruimte.

Het #WeEuropeans-initiatief, dat volgde op de oproep van CIVICO op 9 mei 2016, is een eerste cruciale fase in het creëren van nieuwe democratische fundamenten van Europa. Hiervoor wordt door MAKE.ORG de grootste transnationale raadpleging ooit georganiseerd.
CIVICO Europa online
Officiële website: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Co-Presidents CIVICO Europa

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

Contact
Tremeur Denigot / Directeur de la communication
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG is een burgerplatform en Europees leider op het gebied van Europese 'Civic Tech'. De organisatie heeft als doel de burgers en de burgermaatschappij massaal aan te sporen de maatschappij op een positieve wijze te transformeren. MAKE.ORG heeft hiervoor een uniek digitaal platform ontwikkeld waar miljoenen burgers in verschillende talen hun mening kunnen geven over een simpele vraag met een groot algemeen belang. Uit de resultaten op de website kan tevens worden opgemaakt waar consensus over bestaat onder de EU-burgers.

MAKE.ORG heeft reeds tientallen burgerraadplegingen in Europa georganiseerd waar miljoenen burgers en honderden organisaties (bijvoorbeeld het Rode Kruis), instellingen (ministeries, grote steden, etc.) en grote bedrijven bij betrokken waren. Ook heeft MAKE.ORG het Initiative pour une Démocratie Durable (Initiatief voor een Duurzame Democratie) opgericht, de eerste strategische alliantie tussen staten, gemeentes en CivicTech.

Om de uitzonderlijke onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie van de organisatie te kunnen garanderen, heeft MAKE.ORG ook sterk bestuur gecreëerd. Deze ambitie is kenbaar gemaakt in de Ethische richtlijnen: MAKE.ORG is een Europese democratische burgerbeweging die neutraal, onafhankelijk en transparant is en de persoonsgegevens beschermt. Het functioneren van de organisatie wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke ethische commissie.
MAKE.ORG online
Officiële website: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

Contact
Amina-Mathilde N’Diaye / Directrice Presse et Médias
an@make.org / +33 7 68 61 60 05