Civico Europa&Make.org
We Europeans
Kaip iš naujo atrasti Europą? Konkrečiai.
Dalyvaukite „WeEuropeans“ – didžiausioje visų laikų piliečių apklausoje Europoje.
Balsuokite ir teikite pasiūlymus!

5 šiuo metu itin stipraus palaikymo susilaukę pasiūlymai

Audronė
Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse
Gintaras
Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.
Juventa
Būtina daryti daugiau mainų programų moksleiviams ir studentams
Rasa
Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui
Tomas
Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

5 šiuo metu daugiausiai diskusijų sukėlę pasiūlymai

Tomas
Būtina atsisakyti Europos Sąjungos federalizacijos idėjos, nes ji kelia neramumus visoje Europoje.
Paulius
Būtina mažinti verslo reguliavimą
Algimantas
Būtina panaikinti žemės ūkio subsidijavimą
Andrius
Būtina sukurti bendrą pabėgėlių, patenkančių į ES, karantino ir priėmimo sistemą

We Europeans

Europiečiai, patys kurkime savo ateitį!

„WeEuropeans“ yra pilietinė ir nešališka iniciatyva, kuria siekiama mobilizuoti visų Europos Sąjungos valstybių piliečius, kad jie vėl pradėtų kurti Europą.

Krizės visada skatina užsisklendimą savyje. Įsišaknija nepasitikėjimas Europa, nors būtent dabar turime veikti kartu, kad sukurtume palankias ateities sąlygas kiekvienam ir kiekvienai. Piliečiai jaučia, kad nebekontroliuoja savo ateities, o istorija rašoma jiems nedalyvaujant. Mes visi – Europos Sąjungos piliečiai, esame Europa ir ją kuriame. Būtent mes turime veikti ir siūlyti ateities sprendimus.

Todėl mes kviečiame visus Europos piliečius prisidėti prie šių piliečių apklausų, kad kartu kurtume naują mūsų istorijos puslapį. Dalyvaukite didžiausioje visų laikų visuomenės apklausoje Europoje! Pilietiškumo ir demokratijos proveržis.

Kiekvienas europietis ir europietė turės galimybę joje dalyvauti, atsakydamas į klausimą – „Kaip iš naujo atrasti Europą? “ ir balsuodamas dėl jam / jai svarbiausių pasiūlymų. Apklausos vyks tuo pačiu metu visose Europos Sąjungos šalyse. Po to bus suorganizuotas visų Europos piliečių balsavimas dėl daugiausiai dėmesio pirmajame etape sulaukusių pasiūlymų.

Po šių apklausų, 2019 m. kovo 22 d., visų europiečių išrinkti pasiūlymai bus pristatyti Europos Parlamente Piliečių darbotvarkės forma Europiečių kongreso metu. Kviesime politinius lyderius, visus kandidatus Europos Parlamento rinkimuose bei valstybių ir vyriausybių vadovus reaguoti į bendras savo piliečių problemas.

Europa nebebus kuriama be mūsų.

Kaip tai veikia?

Dalyvauti apklausoje
Pagarbus ir konstruktyvus turinys
Nepriklausomumas ir apklausos rezultatai
Duomenų skaidrumas ir saugumas

Projektas

2018 M. GRUODŽIO 15 D
Kvietimo pradėti pilietinę kampaniją paskelbimas kelių ES šalių spaudoje
2019 M. VASARIO MĖN.
Milijonų Europos piliečių internetinė apklausa visame žemyne
2019 M. KOVO 22 D
Europiečių kongreso organizavimas Europos Parlamente. Apklausose dalyvavę piliečiai ir žinomi įvairių sričių atstovai kreipsis į Europos Parlamento narius bei pristatys Europos Piliečių darbotvarkę su apklausų rezultatais.
March, 22nd - April 2019
Piliečių darbotvarkės paskelbimas Europos žiniasklaidoje ir sklaida visiems Europos piliečiams visame žemyne. Piliečių darbotvarkės pateikimas visų šalių politiniams lyderiams bei kandidatams Europos Parlamento rinkimuose, raginant prisiimti atitinkamus įsipareigojimus jų rinkimų kampanijų metu.
2019 M. GEGUŽĖS 9 D.
Europos Piliečių darbotvarkės pristatymas valstybių ir vyriausybių vadovams Europos ateičiai skirtame Europos Vadovų Tarybos susitikime gegužės 9 d. Sibiu.
2019 M. GEGUŽĖS 23-26 D.
Europos Parlamento rinkimai
2018 m. Gruodžio 15 d
Kvietimo pradėti pilietinę kampaniją paskelbimas kelių ES šalių spaudoje
2019 m. vasario mėn.
Milijonų Europos piliečių internetinė apklausa visame žemyne
2019 m. Kovo 22 d
Europiečių kongreso organizavimas Europos Parlamente. Apklausose dalyvavę piliečiai ir žinomi įvairių sričių atstovai kreipsis į Europos Parlamento narius bei pristatys Europos Piliečių darbotvarkę su apklausų rezultatais.
2019 m. kovo 22 d. - balandžio mėn.
Piliečių darbotvarkės paskelbimas Europos žiniasklaidoje ir sklaida visiems Europos piliečiams visame žemyne. Piliečių darbotvarkės pateikimas visų šalių politiniams lyderiams bei kandidatams Europos Parlamento rinkimuose, raginant prisiimti atitinkamus įsipareigojimus jų rinkimų kampanijų metu.
2019 m. gegužės 9 d.
Europos Piliečių darbotvarkės pristatymas valstybių ir vyriausybių vadovams Europos ateičiai skirtame Europos Vadovų Tarybos susitikime gegužės 9 d. Sibiu.
2019 m. gegužės 23-26 d.
Europos Parlamento rinkimai

Dalyvaukite pilietiniame renginyje Europos Parlamente kovo 22 d.

Norėtumėte dalyvauti Europos Parlamente kovo 22 d. vyksiančiame renginyje? Nurodykite mums savo el. pašto adresą ir mes su jumis susisieksime.
Ačiū, jūsų prašymą sėkmingai gavome!
Oi! Siunčiant jūsų anketą įvyko klaida.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organizatoriai

„CIVICO Europa“ yra ne pelno siekianti, nepriklausoma ir tarptautinė asociacija, kurios tikslas – sudaryti galimybes ES piliečiams iš naujo įvertinti Europos projektą. Ji buria europiečius, kurie, nepaisant nuomonių skirtumų, įsitikinę, kad atėjo metas paversti Europos Sąjungą demokratiška galia, pagrįsta nuolatiniu piliečių dalyvavimu.

„CIVICO“ įrodė savo įtaką 2016 m. gegužės 9 d. pakvietusi Europą atgimti ir susilaukusi teigiamo visuomenės bei Europos sprendimų priėmėjų, pareiškusių norą susitikti su šio kvietimo iniciatoriais, požiūrio. Jos ataskaitoje „Europos kelias į geresnę ateitį“ rekomenduojama papildyti renkamąjį atstovavimą nuolatine konsultacijomis ir dalyvavimu pagrįsta tarpvalstybine ir daugiakalbe demokratine infrastruktūra, prisidedančia prie viešosios diskusijos Europoje.

„CIVICO“ 2016 m. gegužės 9 d. kvietimo pagrindu kilusi iniciatyva „#WeEuropeans“ yra pirmasis esminis etapas einant šiuo demokratinio Europos atkūrimo keliu, sudaręs prielaidas „MAKE.ORG“ vykdomai didžiausiai visų laikų tarptautinei apklausai.
„CIVICO Europa“ internete:
‍Oficialus tinklapis: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

„CIVICO Europa“ Prezidentai:

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

‍Kontaktai:
Tremeur Denigot / Komunikacijos vadovas
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
„MAKE.ORG“ yra pilietinė platforma – Europos „CivicTech“ lyderė, kurios tikslas – įtraukti piliečius ir pilietinę visuomenę, kuriant teigiamus pokyčius visuomenėje. Todėl „MAKE.ORG“ sukūrė unikalią skaitmeninę platformą, kuri sprendžiant paprastą visuomenei svarbų klausimą sudaro galimybę dalyvauti keletui milijonų piliečių keliomis kalbomis ir nustatyti, kokia yra visuomenės valia.

„MAKE.ORG“ jau vykdė dešimtis piliečių apklausų Europoje, kuriose dalyvavo milijonai piliečių ir šimtai asociacijų (Raudonasis kryžius ir kt.), institucijų (ministerijos, dideli miestai ir kt.) bei didelių įmonių. Be to, „MAKE.ORG“ sukūrė „Iniciatyvą už tvarią demokratiją“, kuri yra pirmasis strateginis globalus valstybių, miestų ir „CivicTech“ aljansas.

„MAKE.ORG“ taip pat sukūrė efektyvią valdymo sistemą, užtikrinančią ypatingą jos nepriklausomumą, neutralumą ir skaidrumą. Šis tikslas atsispindi Etikos chartijoje: „MAKE.ORG“ yra Demokratinė, Pilietinė ir Europietiška, Neutrali, Nepriklausoma, Skaidri ir asmens duomenų Apsauga besirūpinanti platforma. Jos veiklą kelis kartus per metus tikrina nepriklausomas Etikos komitetas.
„MAKE.ORG“ internete:
‍Oficialus tinklapis: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

‍Kontaktai:

Amina-Mathilde N’Diaye / Žiniasklaidos vadovė
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation