Civico Europa&Make.org
We Europeans
Kuidas konkreetselt Euroopa uueks luua?
Võtke osa Euroopa kõigi aegade suurimast kodanikuarutelust WeEuropeans!
Hääletage ja esitage oma lahendusi!

5 praegu väga suure toetusega ettepanekut

Kreete
On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.
Ivo
On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.
Reno
On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.
Kira
On vaja pagulased üle kontrollida ja majanduspagulased koduriiki saata.Tõhustada riigipiiri valvamine.

5 praegu vastuolulist ettepanekut

Kalle
On vaja Euroopa Liidust välja astuda, enne kui hilja pole!
Tiit
On vaja Euroopa Liit sellisel kujul laiali saata, selleks, et lõpetada eurooplased hüljanud korrumpeerunud (lobi)poliitikute türannia.
Jaak
On vaja loobuda Euroopa Liidust praegusel kujul, kuna see on kordades hullem liit kui Nõukogude Liit oligi.

We Europeans

Eurooplased, võtkem oma saatus taas oma kätesse!

WeEuropeans on erapooletu kodanikukampaania, mis seisneb selles, et kõigi Euroopa Liidu riikide kodanikud viivad ellu Euroopa projekti ja selle taas omaks võtavad.

Kõikjal soodustavad kriisid endassesulgumist. Usaldamatuse Euroopa vastu on kinnistumas ja meil on vaja rohkem kui kunagi varem teha koostööd, et luua tingimused kõigile positiivse tuleviku jaoks.  Kodanikel on tunne, et nad ei kontrolli enam oma saatust ja et ajalugu kirjutatakse praegu ilma nendeta. Meie kõik, Euroopa kodanikud, oleme Euroopa ja loome Euroopat. Meie ülesanne on tegutseda ja pakkuda välja teid tulevikku.

Seepärast kutsumegi kõiki Euroopa kodanikke ühinema käesoleva kodanikuaruteluga, et luua koos uus lehekülg meie ajaloos. Võtke osa suurimast Euroopa rahvaarutelust, mis kunagi toimunud on! Kodanikukeskne ja demokraatlik virgumine.

Igal eurooplasel on võimalik osaleda, vastates küsimusele „Kuidas Euroopa uueks luua?“ ja hääletades ettepanekute üle, mida ta kõige asjakohasemateks peab. Igas Euroopa riigis toimuvad samaaegsed rahvaarutelud, misjärel korraldatakse kõigi Euroopa kodanike hääletus esimese etapi enimhinnatud ettepanekute üle.

22. märtsil, pärast käesolevat arutelu esitatakse kõigi eurooplaste toetatud ettepanekud eurooplaste kongressi ajal „Kodanikukeskse tegevuskava“ vormis Euroopa Parlamendile. Me kutsume poliitilisi juhte, kõiki Euroopa Parlamendi valimiste kandidaate, samuti riigipäid ja valitsusjuhte üles reageerima oma kaaskodanike ühistele muredele.

Euroopa ilme teieta valmis ei saa.

Kuidas see käib?

Arutelul osalemine
Kõiki austav ja konstruktiivne sisu
Arutelu sõltumatus ja tulemused
Andmete läbipaistvus ja turvalisus

Projekt

15. DETSEMBER 2018
Üleskutse avaldamine mitmete ELi riikide pressis kodanikukampaania käivitamiseks
VEEBRUAR 2019
Kodanikukeskne online-konsulteerimine, mis hõlmab miljoneid eurooplasi kogu kontinendil
22. MÄRTS 2019
Eurooplaste kongressi korraldamine Euroopa Parlamendis Osalenud kodanikud ja igasuguse taustaga isikud pöörduvad Euroopa Parlamendi liikmete poole ja jagavad Euroopa kodanikukeskset tegevuskava, mis põhineb konsulteerimise tulemustel.
22. MÄRTS–APRILL 2019
Euroopa kodanikukeskse tegevuskava avaldamine Euroopa meedias ja levitamine kõigile Euroopa kodanikele üle kogu kontinendi.Euroopa kodanikuksekse tegevuskava edastamine kõigi riikide poliitilistele juhtidele ja Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele, keda kutsutakse oma vastavates kampaaniates seisukohta võtma.
9. MAI 2019
Kodanikukeskse tegevuskava tutvustamine riigi- ja valitsusjuhtidele Euroopa Ülemkogu 9. mai kohtumisel Sibius, milles keskendutakse Euroopa tulevikule
23.–26. MAI 2019
Euroopa Parlamendi valimised
15. detsember 2018
Üleskutse avaldamine mitmete ELi riikide pressis kodanikukampaania käivitamiseks
veebruar 2019
Kodanikukeskne online-konsulteerimine, mis hõlmab miljoneid eurooplasi kogu kontinendil
22. märts 2019
Eurooplaste kongressi korraldamine Euroopa Parlamendis Osalenud kodanikud ja igasuguse taustaga isikud pöörduvad Euroopa Parlamendi liikmete poole ja jagavad Euroopa kodanikukeskset tegevuskava, mis põhineb konsulteerimise tulemustel.
22. märts–aprill 2019
Euroopa kodanikukeskse tegevuskava avaldamine Euroopa meedias ja levitamine kõigile Euroopa kodanikele üle kogu kontinendi.Euroopa kodanikuksekse tegevuskava edastamine kõigi riikide poliitilistele juhtidele ja Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele, keda kutsutakse oma vastavates kampaaniates seisukohta võtma.
9. mai 2019
Kodanikukeskse tegevuskava tutvustamine riigi- ja valitsusjuhtidele Euroopa Ülemkogu 9. mai kohtumisel Sibius, milles keskendutakse Euroopa tulevikule
23.–26. mai 2019
Euroopa Parlamendi valimised

Võtke osa kodanikukesksest üritusest Euroopa Parlamendis 22. märtsil.

Te soovite võtta osa 22. märtsi üritusest Euroopa Parlamendis? Jätke meile oma meiliaadress ja me võtame teiega uuesti ühendust.
Teie taotlus on edukalt saadetud. Täname!
Oih! Teie vormi saatmisel tekkis viga.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Korraldajad

CIVICO Europa on sõltumatu ja riikidevaheline mittetulundusühing, mille eesmärk on võimaldada ELi kodanikel Euroopa projekt taas omaks võtta. Ühing toob kokku Euroopa inimesed, kes on oma tundmustest olenemata veendunud, et on aeg muuta liit demokraatlikuks jõuks, mis põhineb jätkuval kodanikuosalusel.

CIVICO tõestas oma mõjuvõimu, käivitades 9. mai 2016. aasta üleskutse Euroopa taassünniks, põhjustades üldsuse ja nende Euroopa otsustajate positiivset vastukaja, kes on palunud selle algatajatega kokku saada. CIVICO raportis „ Euroopa tee parema tuleviku nimel“ soovitatakse täiendada esindust, kelle on valinud alaline demokraatlik, arutlev, osalev, riikidevaheline ja mitmekeelne taristu, mis aitab kaasa Euroopa avaliku aruteluruumi tekkimisele.

Algatus #WeEuropeans, mis järgib CIVICO's 9. mai 2016. aasta üleskutset, on esimene otsustav samm teel Euroopa demokraatlikule taasloomisele, pannes aluse seni ulatuslikumale MAKE.ORGi juhitud riikidevahelisele arutelule.
CIVICO Europa veebis :
Ametlik veebisait : civico.eu
Twitter : @civico_europa
Facebook : civico.europa
Instagram : civico_europa

CIVICO Europa kaaspresidendid:

Francesca Ratti ja Guillaume Klossa

Kontakt
Tremeur Denigot / Kommunikatsioonijuht
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG on kodanikuplatvorm, mis juhib Euroopas võrgustikku Civic Tech, mille missioon on kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonda ühiskonna positiivsesse ümberkujundamisse. Selleks on MAKE.ORG töötanud välja ainulaadse digiplatvormi, mis on suuteline kaasama lihtsa ühishuvi küsimuse ümber miljoneid kodanikke, mitmetes keeltes, ja tuua välja rahva konsensuse.

MAKE.ORG on juba viinud Euroopas ellu kümneid kodanikukeskseid konsulteerimisi, kaasates miljoneid kodanikke ja sadu ühendusi (Punane Rist...), institutsioone (ministeeriumid, suulinnad...) ja suurettevõtteid. Lisaks lõi MAKE.ORG kestliku demokraatia algatuse – esimese üleilmse riikide, linnade ja Civic Techi vahelise strateegilise liidu.

MAKE.ORG on üles ehitanud ka põhjaliku juhtimistava, et tagada oma äärmiselt suur sõltumatus, erapooletus ja läbipaistvus. Seda eesmärki väljendatakse kogu tema eetikakoodeksi ulatuses. MAKE.ORG on demokraatlik, kodaniku- ja Euroopakeskne, erapooletu, sõltumatu, läbipaistev ja isikuandmeid austav platvorm. Tema tegevust kontrollib mitu korda aastas sõltumatu eetikakomitee.
MAKE.ORG veebis :
Ametlik veebisait : make.org
Twitter : @Make_org
Facebook : @Make.org
Instagram : @make_org

Contact
Amina-Mathilde N’Diaye / Pressi- ja meediadirektor
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation