Civico Europa&Make.org
We Europeans
Hvordan kan vi genopfinde Europa, helt konkret?
Deltag i WeEuropeans, den hidtil største borgerkonsultation organiseret i Europa.
Stem og foreslå dine løsninger!

5 forslag med stor tilslutning for øjeblikket

Erling
Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande de opererer i
Michael
Vi skal gøre op med det omfattende og alt for dyre bureaukrati der findes i EU, bl.a. med 2 hovedbyer som der flyttes imellem.
Kim Løvendal
Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.
Inger
Vi skal have klimavenlige transportmuligheder. Derfor skal der være internationale tog både om dagen og natten
Morten
Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

5 omstridte forslag for øjeblikket

Simon
Vi skal forlade EU. Gerne hurtigt.
Jens
Vi skal have grænserne tilbage! EU skal rulles tilbage, så det udelukkende bestemmer miljøbeskyttelse og samhandelsaftaler. Intet andet.
Niels
Vi skal indføre kvoter for immigration i EU
Jan
Vi skal have grænserne tilbage, således at der ikke kan komme uønskede folk ind
Henrik
Vi skal have en folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU.

We Europeans

Europæere, vi skal tage vores skæbne i egen hånd!

WeEuropeans er en samfundsnyttig og upolitisk kampagne for at mobilisere borgerne i alle Unionens medlemslande og få dem til at tilegne sig det europæiske projekt.

Kriser favoriserer tilbagetrækning overalt. Mistilliden over for Europa slår rødder, men vi har mere end nogensinde før behov for at arbejde sammen og skabe betingelserne for en positiv fremtid for alle. Borgerne har på fornemmelsen, at de ikke mere er herre over deres skæbne og at historien nu skrives uden dem. Det er alle os, Unionens borgere, som udgør og skaber Europa. Det er os, der skal handle og foreslå retninger for fremtiden.

Derfor opfordrer vi alle Europas borgere til at deltage i denne borgerkonsultation for at skrive en ny side i vores historie sammen. Deltag i den hidtil største europæiske folkekonsultation! Et demokratisk borgerinitiativ.

Alle europæere har mulighed for at deltage ved at svare på spørgsmålet ”Hvordan kan vi genopfinde Europa?” og stemme på de forslag, som han/hun synes er mest relevante. Simultane folkekonsultationer vil finde sted i alle europæiske lande, dernæst vil der blive organiseret en afstemning af alle de europæiske borgere om de forslag, som fik størst tilslutning i den første fase.
Efter denne konsultation, den 22. marts 2019, vil de valgte forslag af alle europæere blive præsenteret for Europa-Parlamentet som en Europæisk Dagsorden under en Europæisk Kongres. Vi vil opfordre alle politiske ledere, alle kandidater til Europa-Parlamentsvalget såvel som alle statsoverhoveder og regeringer til at svare på deres medborgeres fælles bekymringer.

Europa bliver ikke bygget uden dig.

Hvordan fungerer det?

Deltag i konsultationen
Et respektfuldt og konstruktivt indhold
Uafhængighed & resultater for konsultationen
Transparens og datasikkerhed

Projektet

15. DECEMBER 2018
Publicering af en opfordring i pressen i flere EU-lande for at lancere borgerkampagnen
FEBRUAR 2019
Online borgerkonsultation for flere millioner europæer i hele kontinentet
22. MARTS 2019
Organisering af en Europæisk Kongres i Europa-Parlamentet. Deltagende borgere og personligheder fra alle horisonter henvender sig til de europæiske parlamentsmedlemmer og deler en Europæisk Dagsorden udarbejdet på baggrund af konsultationens resultater.
22. MARTS - APRIL 2019
Publicering af den Europæiske Dagsorden i europæiske medier og udsendelse til alle europæiske borgere i hele kontinentet
Fremsendelse af den Europæiske Dagsorden til de politiske ledere i alle lande og til kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget, som opfordres til at tage stilling til den i deres respektive valgkampagner.
9. MAJ 2019
Præsentation den Europæiske Dagsorden for Statsoverhoveder og regeringer i Europarådet den 9. Maj i Sibiu, hvor Europas fremtid vil blive drøftet
23.-26. MAJ 2019
Europa-Parlamentsvalget
15. december 2018
Publicering af en opfordring i pressen i flere EU-lande for at lancere borgerkampagnen
februar 2019
Online borgerkonsultation for flere millioner europæer i hele kontinentet
22. marts 2019
Organisering af en Europæisk Kongres i Europa-Parlamentet. Deltagende borgere og personligheder fra alle horisonter henvender sig til de europæiske parlamentsmedlemmer og deler en Europæisk Dagsorden udarbejdet på baggrund af konsultationens resultater.
22. marts - april 2019
Publicering af den Europæiske Dagsorden i europæiske medier og udsendelse til alle europæiske borgere i hele kontinentet
Fremsendelse af den Europæiske Dagsorden til de politiske ledere i alle lande og til kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget, som opfordres til at tage stilling til den i deres respektive valgkampagner.
9. maj 2019
Præsentation den Europæiske Dagsorden for Statsoverhoveder og regeringer i Europarådet den 9. Maj i Sibiu, hvor Europas fremtid vil blive drøftet
23.-26. maj 2019
Europa-Parlamentsvalget

Deltag i borgerbegivenheden i Europa-Parlamentet den 22. marts

Ønsker du at deltage i begivenheden i Europa-Parlamentet den 22. marts? Giv os din e-mailadresse, så vender vi tilbage til dig.
Din anmodning er blevet sendt, tak!
Ups! Der er sket en fejl under fremsendelsen af din formular.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organisatorerne

CIVICO Europa er en uafhængig og tværnational nonprofit-organisation, som har den målsætning at give EU-borgerne mulighed for at atter at tage det europæiske projekt til sig. Den samler europæiske personligheder, som ud over deres egen personlige holdninger, er overbeviste om, at det er på høje tid at forvandle Unionen til en demokratisk magt baseret på en kontinuerlig borgerdeltagelse.

CIVICO har vist sig at have indflydelse ved at lancere en opfordring om en europæisk opblomstring den 9. maj 2016, som har skabt en positiv reaktion i den offentlige mening og blandt de europæiske beslutningstagere, som har bedt om at træffe organisationens iværksættere. Organisationens rapport  "La voie européenne pour un futur meilleur" (Den europæiske vej mod en bedre fremtid) anbefaler at supplere den folkevalgte repræsentation med en permanent demokratisk infrastruktur, som er deliberativ og deltagende, tværnational og flersproget, og som bidrager til udfoldelsen af en offentlig europæisk debat.

Initiativet #WeEuropeans er kommet frem i kølvandet af CIVICO den 9. maj 2016, og det er et første, afgørende trin på vejen mod en genopretning af det europæiske demokrati ved at give anledning til den hidtil største tværnationale konsultation kørt af MAKE.ORG.
CIVICO Europa online
Officielt websted: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Formænd CIVICO Europa

Francesca Ratti og Guillaume Klossa

Kontakt
Tremeur Denigot / Kommunikationschef
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG er en vigtig borgerplatform, som hører ind under det europæiske  CivicTech og har den opgave at engagere borgerne og civilsamfundet i en positiv forvandling af samfundet. Med henblik herpå har MAKE.ORG udviklet en unik digital platform, som er i stand til at få millioner af borgere til at deltage på flere sprog omkring enkle spørgsmål af almen interesse og finde frem til dem, som skaber størst tilslutning.

MAKE.ORG har allerede kørt flere borgerkonsultationer i Europa, som har involveret flere millioner borgere og hundredvis af foreninger (Røde Kors m.m.), institutioner (ministerier, store byer m.m.) og store virksomheder. Desuden har MAKE.ORG skabt Initiative pour une Démocratie Durable (Initiativet for et Varigt Demokrati), den første globale strategiske alliance mellem lande, byer og CivicTech.

MAKE.ORG har også udviklet en nøje gennemtænkt ledelse for at sikre en fuldkommen uafhængighed, neutralitet og transparens. Denne ambition er beskrevet i det Etiske Charter: MAKE.ORG er en demokratisk, samfundsnyttig og europæisk, neutral, uafhængig og transparent platform, som beskytter personoplysninger. Dens drift kontrolleres flere gange om året af en uafhængig etisk komité.
MAKE.ORG online
Officielt websted: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

Kontakt
Amina-Mathilde N’Diaye / Presse og Mediechef
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation