Civico Europa&Make.org
We Europeans
Jak konkrétně dát Evropě nový smysl?
Zúčastněte se WeEuropeans, největší občanské ankety, která kdy byla v Evropě uspořádána.
Hlasujte a navrhujte svá vlastní řešení!

5 návrhů, které mají momentálně velkou podporu

Marek
Je třeba soustředit prostředky spíše na pomoc a stabilizaci krajin, ze kterých uprchlíci pocházejí, než na jejich umístění a integraci v EU.
Petr
Je třeba revidovat a zrušit regulace které se projeví jako neúčinné, či škodlivé.
Karolína
Je třeba zviditelnit výsledky jednání orgánů EU srozumitelně pro její občany.
Jiří
Je třeba zabývat se destruktivním systémem zemědělství způsobujícím sucha, vymírání hmyzu a znehodocování půdy.
Mária
Je třeba danit firmy v zemi, kde realizují zisk.

5 návrhů, které jsou momentálně nejproblematičtější

Jan
Je třeba zrušit EU, ale zachovat něco jako Schengenský prostor.
David
Je třeba Unii rozpustit a vrátit suverenitu národním státům.
Milan
Je třeba vrátit se ke křesťanským kořenům Evropy.
Ivana Veronika
Je třeba czexit.
Dremoran
Je třeba zrušit všemožné dotační programy.

We Europeans

Evropané, vezměme svůj osud do vlastních rukou!

WeEuropeans je nestranná občanská mobilizační kampaň zaměřená na to, aby občané všech zemí Evropské unie opět vzali za své projekt jednotné Evropy.

Všude se lidé v době krize raději stahují do sebe. Nedůvěra vůči Evropě zapouští kořeny, zatímco potřebujeme více než kdy jindy spolupracovat, abychom si vytvořili podmínky pro pozitivní budoucnost každého z nás. Občané mají pocit, že již nejsou pány svého osudu a že historie se nyní píše bez nich. Jsme to my všichni, občané Unie, kteří tvoříme a budujeme Evropu. Jsme to my, kdo musí jednat a navrhovat cesty do budoucnosti.

Proto apelujeme na všechny občany Evropy, aby se zapojili do této občanské ankety s cílem společně napsat novou stránku našich dějin. Zúčastněte se nejrozsáhlejší evropské veřejné ankety, která kdy byla realizována! Vzestup občanské angažovanosti a demokracie.

Každý Evropan a každá Evropanka bude mít možnost zúčastnit se ankety tak, že odpoví na otázku „Jak dát Evropě nový smysl? “ a že bude hlasovat pro návrhy, které pokládá za nejrelevantnější. Veřejné ankety budou ve stejné době probíhat v každé evropské zemi a poté bude zorganizováno hlasování občanů Evropy o návrzích, které byly v první fázi nejlépe hodnoceny.

Návrhy, pro něž hlasovali všichni Evropané, budou dne 22. března 2019, po ukončení ankety, předloženy v rámci Kongresu Evropanů formou Občanské agendy Evropskému parlamentu. Vyzveme vedoucí politické představitele, všechny kandidáty do Evropského parlamentu a také šéfy států a vlád, aby reagovali na otázky, které trápí jejich spoluobčany.

Evropa se už nebude budovat bez vás.

Jak to funguje?

Účast v anketě
Konstruktivní obsah respektující pravidla
Nezávislost ankety a její výsledky
Transparentnost a bezpečnost údajů

Projekt

15. PROSINCE 2018
Zveřejnění výzvy v tisku několika zemí EU při zahájení občanské kampaně
ÚNOR 2019
On-line občanská anketa milionů Evropanů napříč celým světadílem
22. BŘEZNA 2019
Uspořádání Kongresu Evropanů v Evropském parlamentu. Účastníci z řad občanů a osobnosti z nejrůznějších oblastí se obrátí na členy Evropského parlamentu a budou sdílet Evropskou občanskou agendu, která vzejde z výsledků ankety.
22. BŘEZEN - DUBEN 2019
Zveřejnění Evropské občanské agendy v evropských médiích a její zpřístupnění všem evropským občanům napříč celým světadílem. Předání Evropské občanské agendy vedoucím politickým představitelům všech zemí a kandidátům do Evropského parlamentu, kteří budou vyzváni k zaujetí stanoviska v rámci jejich příslušných kampaní.
9. KVĚTEN 2019
Prezentace Evropské občanské agendy šéfům států a vlád v průběhu zasedání Evropské rady, které se bude konat 9. května v Sibiu a bude se týkat budoucnosti Evropy.
23.-26.KVĚTEN 2019
Evropské volby
15. prosince 2018
Zveřejnění výzvy v tisku několika zemí EU při zahájení občanské kampaně
únor 2019
On-line občanská anketa milionů Evropanů napříč celým světadílem
22. března 2019
Uspořádání Kongresu Evropanů v Evropském parlamentu. Účastníci z řad občanů a osobnosti z nejrůznějších oblastí se obrátí na členy Evropského parlamentu a budou sdílet Evropskou občanskou agendu, která vzejde z výsledků ankety.
22. březen - duben 2019
Zveřejnění Evropské občanské agendy v evropských médiích a její zpřístupnění všem evropským občanům napříč celým světadílem. Předání Evropské občanské agendy vedoucím politickým představitelům všech zemí a kandidátům do Evropského parlamentu, kteří budou vyzváni k zaujetí stanoviska v rámci jejich příslušných kampaní.
9. květen 2019
Prezentace Evropské občanské agendy šéfům států a vlád v průběhu zasedání Evropské rady, které se bude konat 9. května v Sibiu a bude se týkat budoucnosti Evropy.
23.-26.květen 2019
Evropské volby

Zúčastněte se občanské akce v Evropském parlamentu dne 22. března

Chcete se zúčastnit akce, která se bude konat 22. března v Evropském parlamentu? Sdělte nám svoji e-mailovou adresu a budeme vás kontaktovat.
Vaše kandidatura byla úspěšně odeslána, děkujeme!
Jejda! Při odesílání vašeho formuláře došlo k chybě.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

Organizátoři

CIVICO Europa je nezávislé nadnárodní neziskové sdružení, jehož cílem je, aby občané EU znovu vzali evropský projekt za svůj.  Shromažďuje evropské osobnosti, které jsou bez ohledu na své názory přesvědčené, že je čas přeměnit Unii v demokratickou velmoc založenou na trvalé občanské účasti.

Sdružení CIVICO podalo důkaz o svém vlivu tím, že dne 9. května 2016 vyzvalo k evropskému obrození, což vyvolalo pozitivní reakci veřejného mínění a evropských představitelů s rozhodovací pravomocí, kteří požádali, aby se mohli setkat s iniciátory výzvy. Ve své zprávě Evropská cesta pro lepší budoucnost sdružení doporučuje doplnit volené zástupce stálou demokratickou infrastrukturou rozhodovacího, participativního, nadnárodního a vícejazyčného charakteru, která bude přispívat ke vzniku prostoru pro veřejnou evropskou diskusi.

Iniciativa #WeEuropeans navazující na výzvu sdružení CIVICO z 9. května 2016, je první rozhodující fází na cestě evropské demokratické reformy tím, že uskutečňuje nejrozsáhlejší nadnárodní anketu, která kdy byla realizována, a provádí ji MAKE.ORG.
CIVICO Europa on-line:
Oficiální stránky: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Prezidenti CIVICO Europa:

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

Kontakt:
Tremeur Denigot / ředitel pro komunikaci
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG je občanská platforma zaujímající vedoucí postavení v rámci evropského přístupu CivicTech, jehož posláním je zapojování občanů a občanské společnosti do pozitivní společenské transformace. Za tímto účelem vyvinula MAKE.ORG jedinečnou digitální platformu schopnou zapojit do řešení jednoduchých otázek obecného zájmu několik milionů občanů hovořících několika jazyky a vyextrahovat tak všeobecný konsensus.

Společnost MAKE.ORG již v Evropě uspořádala desítky občanských anket, do nichž zapojila miliony občanů a stovky sdružení (Červený kříž...), institucí (ministerstev, velkých měst) a významných podniků. Navíc MAKE.ORG založila Iniciativu pro udržitelnou demokracii, první globální strategickou alianci mezi státy, městy a CivicTech.

MAKE.ORG také vybudovala způsob hloubkového řízení pro zajištění své maximální nezávislosti, neutrality a transparentnosti. Cíle, o které usiluje, jsou vyjádřeny v Etickém kodexu společnosti. MAKE.ORG je demokratická, občanská, evropská, neutrální, nezávislá a transparentní platforma chránící osobní údaje. Její fungování několikrát ročně kontroluje nezávislý etický výbor.
MAKE.ORG on-line:
Oficiální stránky: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

Kontakt:
Amina-Mathilde N’Diaye / tisková a mediální ředitelka
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation