Civico Europa&Make.org
We Europeans
Hoe kunnen we Europa concreet vernieuwen?
Breng uw stem uit voor de meest recente burgervoorstellen
Deelnemen

We Europeans

Europeanen, laten we ons lot weer in eigen handen nemen!

WeEuropeans is een apolitieke burgercampagne om burgers uit alle landen van de Europese Unie ertoe aan te zetten om zich het Europese project opnieuw eigen te maken.

Overal leiden crisissen ertoe dat landen zich op zichzelf terugplooien. Het wantrouwen tegenover Europa raakt ingeworteld, terwijl we meer dan ooit zouden moeten samenwerken om aan een positieve toekomst voor iedereen te bouwen. Burgers hebben het gevoel dat ze hun lot niet meer in handen hebben, en dat de geschiedenis zonder hen geschreven wordt. Wij - de burgers van de Unie - zijn en vormen Europa. Wij moeten actie ondernemen en mogelijkheden voor de toekomst voorstellen.

Daarom lanceren we een oproep aan alle Europese burgers om deel te nemen aan deze burgerraadpleging en samen een nieuw hoofdstuk van onze geschiedenis te schrijven. Neem deel aan de grootste Europese volksraadpleging ooit! Een democratische burgeractie.

Elke Europeaan krijgt de mogelijkheid om deel te nemen door te antwoorden op de vraag: “Hoe kunnen we Europa vernieuwen?”  en door te stemmen over de voorstellen die hij of zij het meest pertinent acht. In elk Europees land zullen gelijktijdig volksraadplegingen plaatsvinden, en daarna zal voor alle Europese burgers een stemming worden georganiseerd over de voorstellen die in de eerste fase op de grootste bijval konden rekenen.

Na deze raadpleging zullen op 22 maart 2019 de voorstellen met de grootste meerderheid tijdens een Europees Congres worden voorgelegd aan het Europees Parlement in de vorm van een Burgeragenda. We zullen de politieke leiders, alle kandidaten voor de Europese verkiezingen, de staatshoofden en regeringsleiders uitnodigen om te reageren op de punten die hun medeburgers nauw aan het hart liggen.

Vanaf nu bouwt u mee aan Europa.

Hoe werkt het?

Deelnemen aan de raadpleging
Respectvolle en constructieve inhoud
Onafhankelijkheid en resultaten van de raadpleging
Transparantie en veiligheid van de gegevens

Het project

15 DECEMBER 2018
Publicatie van een oproep in de pers van meerdere EU-landen om de burgercampagne te lanceren
FEBRUARI 2019
Online burgerraadpleging van miljoenen Europeanen over het hele continent
22 MAART 2019
Organisatie van een Europees Congres in het Europees Parlement. Burgers die hebben deelgenomen en vooraanstaande figuren van diverse herkomst zullen het woord richten tot de Europarlementariërs, en zullen een Europese Burgeragenda op basis van de resultaten van de raadpleging delen.
22 MAART - APRIL 2019
Publicatie van de Europese Burgeragenda in de Europese media en verspreiding onder alle Europese burgers over het hele continent.
Afgifte van de Europese Burgeragenda aan de politieke leiders van alle landen, en aan de kandidaten voor de Europese verkiezingen. Deze laatsten worden tevens uitgenodigd om een standpunt in te nemen in hun respectieve campagnes.
9 MEI 2019
Voorstelling van de Europese Burgeragenda aan de staatshoofden en regeringsleiders tijdens het Europees Congres van 9 mei te Sibiu over de toekomst van Europa
23-26 MEI 2019
Europese verkiezingen
15 december 2018
Publicatie van een oproep in de pers van meerdere EU-landen om de burgercampagne te lanceren
Februari 2019
Online burgerraadpleging van miljoenen Europeanen over het hele continent
22 maart 2019
Organisatie van een Europees Congres in het Europees Parlement. Burgers die hebben deelgenomen en vooraanstaande figuren van diverse herkomst zullen het woord richten tot de Europarlementariërs, en zullen een Europese Burgeragenda op basis van de resultaten van de raadpleging delen.
22 maart - april 2019
Publicatie van de Europese Burgeragenda in de Europese media en verspreiding onder alle Europese burgers over het hele continent.
Afgifte van de Europese Burgeragenda aan de politieke leiders van alle landen, en aan de kandidaten voor de Europese verkiezingen. Deze laatsten worden tevens uitgenodigd om een standpunt in te nemen in hun respectieve campagnes.
9 mei 2019
Voorstelling van de Europese Burgeragenda aan de staatshoofden en regeringsleiders tijdens het Europees Congres van 9 mei te Sibiu over de toekomst van Europa
23-26 mei 2019
Europese verkiezingen

Neem deel aan het burgerevenement in het Europees Parlement op 22 maart

Wilt u deelnemen aan het evenement van 22 maart in het Europees Parlement? Geef uw e-mailadres op en wij zullen contact met u opnemen.
Uw kandidatuur werd verzonden, dank u!
Oeps! Er is een fout gebeurd bij de verzending van uw formulier.

By registering you agree to receive information about WeEuropeans. To exercise your rights to access, modify or suppress your personal data, please contact Make.org directly.

De organisatoren

CIVICO Europa is een onafhankelijke en transnationale vereniging zonder winstoogmerk, dat ijvert voor de hertoeëigening van het Europese project door de burgers van de EU. De leden zijn vooraanstaande Europese figuren die van mening zijn dat het tijd is om de Unie om te vormen tot een democratische macht, gebaseerd op een doorlopende burgerdeelname.

CIVICO heeft haar invloed bewezen met een oproep tot een Europese renaissance op 9 mei 2016. Deze oproep werd positief onthaald door de publieke opinie en bij Europese beslissers, die gevraagd hebben om de initiatiefnemers te ontmoeten. In het rapport “The European Way for a Better Future” (De Europese weg naar een betere toekomst) wordt aanbevolen om de verkozen vertegenwoordiging aan te vullen met een permanente, stemgerechtigde, participatieve, transnationale, meertalige en democratische infrastructuur, en zodoende bij te dragen aan het ontstaan van een Europese ruimte voor openbaar debat.

Het initiatief #WeEuropeans volgt op de oproep van CIVICO van 9 mei 2016, en vormt een eerste, beslissende stap op de weg naar een democratische Europese hervorming met de belangrijkste transnationale raadpleging ooit georganiseerd door  MAKE.ORG.
CIVICO Europa online
Officiële website: civico.eu
Twitter: @civico_europa
Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa

Co-Presidents CIVICO Europa

Francesca Ratti & Guillaume Klossa

Contact
Tremeur Denigot / Directeur de la communication
tremeur.denigot@civico.eu
+ 39 349 441 26 60
MAKE.ORG is een toonaangevend burgerplatform van de Europese Civic Tech, en heeft als doel om de burgers en de burgermaatschappij te betrekken bij een positieve transformatie van de maatschappij. Hiervoor heeft MAKE.ORG een uniek digitaal platform ontwikkeld waaraan miljoenen burgers in verschillende talen kunnen deelnemen. Het platform behandelt eenvoudige vragen van algemeen belang en verwerkt de resultaten vervolgens om een beeld te geven van de eenstemmigheid van het publiek.

MAKE.ORG heeft al tientallen burgerraadplegingen georganiseerd in Europa, waaraan miljoenen burgers en honderden verenigingen (Rode Kruis ...), instellingen (Ministeries, grote steden ...) en grote bedrijven hebben deelgenomen. Daarnaast heeft MAKE.ORG ook het initiatief voor Duurzame Democratie opgestart, de eerste globale strategische alliantie tussen staten, steden en CivicTech.

MAKE.ORG heeft tevens een bestuursvorm uitgewerkt om zijn verregaande onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie te waarborgen. Dit streven komt tot uiting in het Ethische Handvest van MAKE.ORG: MAKE.ORG is een Neutraal, Onafhankelijk, Transparant Democratisch en Europees Burgerplatform met respect voor persoonsgegevens. De werking van het platform wordt meerdere keren per jaar gecontroleerd door een onafhankelijk ethisch comité.
MAKE.ORG online
Officiële website: make.org
Twitter: @Make_org
Facebook: @Make.org
Instagram: @make_org

Contact
Amina-Mathilde N’Diaye / Directrice Presse et Médias
an@make.org / +33 7 68 61 60 05

The initiators of this Tribune

Guillaume Klossa
Guillaume Klossa
Co-President of CIVICO Europa, writer and foundator of EuropaNova
Axel Dauchez
Axel Dauchez,
CEO and foundator of Make.org
László Andor
László Andor
(HU), economist, for-
mer European Commissioner
Mercedes Bresso
Mercedes Bresso
(IT), Member of the European Parliament, former
President of the European Committee of theRegions
Daniel Cohn-Bendit
Daniel Cohn-Bendit
(FR/DE), formerPresident of the « Greens » group, European Parliament
Paul Dujardin
Paul Dujardin
(BE), General Director of BOZAR
Markus Gabriel
Markus Gabriel
(DE), Philosopher
Danuta Hübner
Danuta Hübner
(PL), for-
mer European Commissioner, President ofthe Constitutional Affairs Committee, European Parliament
Alain Juppé
Alain Juppé
(FR), former Prime Minister,Mayor of Bordeaux
Robert Menasse
Robert Menasse
(AT), Writer
Sofi Oksanen
Sofi Oksanen
(FI), Writer
Francesca Ratti
Francesca Ratti
(IT), former Deputy Secretary
General of the European Parliament, founding
member and Co-President of CIVICO Europa
Roberto Saviano
Roberto Saviano
(IT) Writer
Maria João Rodrigues
Maria João Rodrigues
(PT), former Minister, Vice-President of the « Socialist and democrats » Group, European Parliament
Taavi Roivas
Taavi Roivas
(EST) Former Prime Minister
Petre Roman
Petre Roman
(RO) Former Prime Minister
Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt
(BE) Former Prime Minister
Luca Visentini
Luca Visentini
(IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation